Betalen onder protest
Wanneer u een geschil heeft met een contractspartij is het geheel niet betalen van een openstaande vordering juridisch gezien vaak niet de beste manier om uw recht te halen. Naast het feit dat wanneer u een rekening niet betaalt de tegenpartij incassokosten mag factureren, kunnen er ook additionele juridische consequenties ontstaan.

Beter is het om in dergelijke gevallen toch tot betaling over te gaan, maar met behoud van rechten. U betaalt dan onder protest. Bij betaling onder protest voorkomt u additionele kosten uwerzijds.

Betaling onder protest geschiedt op eenzelfde manier als een gewone betaling, maar dan met de uitdrukkelijke vermelding van bijvoorbeeld ”Betaling onder protest. Betaling onder voorbehoud van rechten.“.

Bent u het voor een bepaald deel niet eens met de vordering, dan kunt u dat deel betalen waar u het wel mee eens bent. Voor het overige deel brengt u een officiële klacht uit. Het gedeelte dat u niet betaalt moet een realistisch verband hebben met de klacht die u heeft.

Bij betaling onder protest behoudt u het recht later op de betaling terug te komen. U betaalt onder voorbehoud. U kunt bij betaling onder protest terugbetaling vorderen binnen een redelijke termijn.

Het is belangrijk dat de tegenpartij vooraf weet dat u betaalt onder protest. Stuur voor betaling dus een aangetekende brief, overhandig de brief persoonlijk of vermeld bij een overschrijving dat u betaalt onder protest.

Download een gratis voorbeeldbrief betalen onder protest bij Boema.nl