Rueb Incasso is een full service incassobureau

Artikelen over incasso:
Maximale incassokosten

Maximale incassokosten Sedert 2012 is middels een nieuwe wettelijke regeling een maximum gesteld aan de tarieven die middels buitengerechtelijke incassokosten […]

Tarieven gerechtsdeurwaarders

Tarieven gerechtsdeurwaarders De schuldenaarstarieven voor gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De tarieven dienen mede tot […]

Maximale betalingstermijn

Maximale betalingstermijn Betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Was voorheen de regel dat […]

Wettelijke rente

Wettelijke rente Als een schuldenaar een betalingstermijn overschrijdt, mag een schuldeiser rente factureren over het openstaande bedrag. Zulks geldt zowel […]