Rueb Incasso is een full service incassobureau

Artikelen over incasso:
Stuiting buiten rechte

Stuiting buiten rechte Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet […]

Stuiting in rechte

Stuiting in rechte Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet […]

Pre-incasso

Pre-incasso Incassobureaus bieden een variëteit aan diensten aan. Veel incassobureaus zijn de core-business van het enkel incasseren van vorderingen reeds […]

Loonbeslag

Loonbeslag Loonbeslag is een middel om een vordering te innen. Beslag op een vordering noemen we derdenbeslag. De derde is […]