Rueb Incasso is een full service incassobureau

Artikelen over incasso:
Betalen onder protest

Betalen onder protest Wanneer u een geschil heeft met een contractspartij is het geheel niet betalen van een openstaande vordering […]

Recht op matiging

Recht op matiging Met de komst van de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten is het recht op matiging van incassokosten uitgesloten. […]

Verjaring vordering

Verjaring vordering Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Dit houdt in dat na verloop van de verjaringstermijn betaling niet meer […]