Incassokosten bij meerdere vorderingen
Wanneer uw klant meerdere vorderingen bij u heeft openstaan, dient u hier bij het factureren van eventuele incassokosten rekening mee te houden. Voor het berekenen van de totale incassokosten dient u de bedragen van de openstaande vorderingen cumulatief op te tellen. De incassokosten worden vervolgens over de totale hoofdsom berekend.

Deze berekening over de cumulatieve totale hoofdsom heeft negatieve gevolgen voor u wanneer u meerdere facturen met een heel laag factuurbedrag (<266,66 €) of een hoofdsomtotaal vanaf 2500 € open heeft staan.

Incassokosten bij meerdere vorderingen – laag factuurbedrag per vordering (<266,66 €)
Het percentage voor het berekenen van incassokosten met een hoofdsom tot 2500 € bedraagt 15% met een minimumincassokostenbedrag van 40 €. Het minimumincassokostenbedrag van 40 € verhoogt de incassokosten in vergelijking met de 15% van de hoofdsomregel dus tot een hoofdsom van 266,66 €.

Voorbeeld: Bij een vordering van 10 € zou u met de 15%-regel immers maar 1,50 € aan incassokosten mogen factureren, terwijl dit door het minimumincassokostenbedrag 40 euro bedraagt.

Bij een vordering van 266,66 € zijn het minimumincassokostenbedrag van 40 euro en de 15%-regel in balans (15% van 266,66 is 40 euro).

Incassokosten bij meerdere vorderingen – hoge hoofdsom (>2500 €)
De schaal voor het berekenen van incassokosten geeft bij vorderingen tot 2500 € maximaal 15% incassokosten aan. De schaal met een hoofdsom van 2500 € tot 5000 € levert u aan incassokosten € 375 + 10% over het meerdere van 2500 € aan incassokosten op.

Maximaal zijn per aanmaning 6775 € aan incassokosten mogelijk. Wanneer u door combinatie van twee of meer vorderingen met een hoofdsom lager dan 2500 € de grens van 2500 € aan hoofdsom overtreedt, levert dit u dus minder aan incassokosten op dan wanneer u de incassokosten van de twee vorderingen direct bij het vervallen hiervan had gefactureerd (mits u de betaling voor het versturen van de volgende aanmaning ontvangt).

Voorbeeld:

Bij een vordering van 2400 € die op 1 januari is vervallen, en een vordering van 2400 € die op 1 februari is vervallen, mag u na aanmanen inclusief een eventuele 14 dagen-periode voor een hoofdsom van 4800 € incassokosten factureren. Dit levert 375 € + (4800-2500) * 10% = 605 euro aan incassokosten op.

Had u beide vordering direct na vervallen aangemaand, en heeft u de betaling van de vordering die op 1 januari was vervallen op 21 januari ontvangen, dan had dit 2400*15% + 2400*15% = 720 euro aan incassokosten opgeleverd.