Verrekening Het komt voor dat schuldeiser en schuldenaar over en weer verbintenissen hebben. Wanneer één der partijen zijn verbintenis(sen) niet […]

Lees verder